Logo
Schrijf je in! Schrijf je in!

Goed leren is natuurlijk belangrijk, maar wij vinden het nog veel belangrijker dat een kind zich goed voelt en met plezier en zelfvertrouwen naar school gaat. Daarom ondersteunen we waar we kunnen, op een persoonlijke manier waarbij aandacht en motivatie centraal staan. We vinden het heel belangrijk dat je je niet hoeft te schamen omdat je om hulp vraagt: integendeel! In een maatschappij waarin de prestatiedruk toeneemt bieden we graag een moment van rust en duidelijke uitleg. We willen de druk niet vergroten, maar juist een last van schouders afnemen.

Je kunt bij ons terecht voor bijles en ondersteuning betreffende de middelbare school (alle alfavakken en examentraining) en het mbo en hbo (bijvoorbeeld voor hulp bij de taal- en rekentoets). Ook bieden we ondersteuning bij het behalen van taalcertificaten, zoals Cambridge Engels.

De bijles duurt over het algemeen een uur, maar dit kan uiteraard naar wens aangepast worden. We geven bijlessen aan huis, op onze locatie of in een publieke ruimte binnen Groningen, zoals Het Forum. Samen kijken we naar wat voor jou het beste werkt! Eventueel kan de bijles ook digitaal gegeven worden.